Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ…στα μάτια σας

Θέλω να πάω στου «Tiffany’s» να αγοράσω μερικά διαμαντάκια. Δεν ξέρω καλά αγγλικά όμως η ξανθιά. Αν μάθω αυτες τις λέξεις θα καταφέρω να κάνω τις αγορές μου?

Kyrie,
Zeus’ anathema epoch heresy economic method policies agonize Skylla nomismatic plethora Charybdis economic anaemia.
idiosyncracy ironic sarcastic diagnosis politicians cryptoplethorists. emphatically stigmatize nomismatic plethora, energize tactics practices. policies based economic political criteria. gnomon metron between economic strategic philanthropic scopes.
characterized monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism polymorphous inelasticities policies orthological, metamorphosed plethorophobia, endemic academic economists.
Nomismatic symmetry antagonize economic acme. harmonization practices economic nomismatic archons basic.
Parallel synchronize harmonize economic nomismatic policies panethnically scopes practicable prognostics political economic barometer halcyonic.
The history didimus organization sphere didactic gnostic practices tonic polyonymous idiomorphous ethnical economies.genesis programmed organization dynamize policies.

sympathize, criticism themes apostles hierarchy organs zeal program orthodox economic nomismatic policies.
In my epilogue, i emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie stenographers.Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου, προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι.

ή μήπως είναι καλύτερα να πάω στου Ζολώτα να μην τρέχω η ξανθιά στας Αμερικάς αφού δεν ξέρω και τη γλώσσα :))